NaStyku.pl

I Sesja Rady Gminy Zgorzelec

19 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się I Sesja Rady Gminy Zgorzelec, w VIII kadencji na lata 2018-2023. Sesję zwołał komisarz wyborczy w Jeleniej Górze Michał Chudzik.
I sesja Rady Gminy Zgorzelec / fot. Urząd Gminy Zgorzelec
I sesja Rady Gminy Zgorzelec / fot. Urząd Gminy Zgorzelec

Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego, które wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Wioletta Jasiul, po czym złożyli ślubowanie. Następnie Piotr Machaj odebrał zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Zgorzelec na kolejną kadencję i złożył ślubowanie.

Na początek radny-senior Józef Dziurman, który otworzył obrady, poinformował o powołaniu Komisji Skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Radni o wyborze przewodniczącego zadecydowali w głosowaniu tajnym. Na przewodniczącą została wybrana Anna Rakoczy. Następnie wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Grzegorza Miłoszewicza i Remigiusza Brzęka.

Kolejnym punktem obrad było powołanie czterech stałych komisji oraz ustalenie ich składu osobowego, przedmiotu działania, przewodniczących i zastępców.

KOMISJA REWIZYJNA:

Halina Szeremeta - przewodnicząca
Jan Swacha - wiceprzewodniczący
Józef Ściebura
Arkadiusz Furmaniak

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

Arkadiusz Furmaniak - przewodniczący
Józef Ściebura - wiceprzewodniczący
Remigiusz Brzęk
Marcin Dziurman
Krzysztof Horodecki
Joanna Krawczak
Przemysław Moczkodan
Jan Swacha
Jadwiga Traczyk

Przedmiotem działania komisji jest: opiniowanie projektu budżetu oraz wydawanie opinii dotyczących finansów publicznych w zakresie unormowanym ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, drogi gminne, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalny transport zbiorowy, gminne budownictwo mieszkaniowe, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zgorzelec oraz kwalifikowanie osób do wynajmu lokali mieszkalnych. 

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH:

Joanna Krawczak - przewodnicząca
Karolina Słomka-Majkut  - wiceprzewodnicząca
Józef Dziurman
Piotr Kuśta
Grzegorz Miłoszewicz
Halina Szeremeta

Przedmiotem działania komisji są sprawy edukacji publicznej, w tym szkoły podstawowe i gimnazja, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, promocji gminy, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi, polityki prorodzinnej.

KOMISJA WNIOSKÓW, SKARG I PETYCJI:

Marcin Dziurman - przewodniczący
Józef Dziurman  - wiceprzewodniczący
Jan Swacha
Grzegorz Miłoszewicz

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Starosta Ciupak vs. starosta Bieliński

Ciupak Bielińskiemu, a Bieliński Ciupak

Polityka
wtorek, 11 grudnia 2018, 15:10
Sporo zgrzytów pojawiło się ostatnio na linii stara władza w powiecie – nowa władza w powiecie. Konfrontujemy stanowiska jednych i drugich, bo wierzymy, że wyborcy swój rozum mają i sami potrafią sobie wyrobić zdanie na ten temat!
Już na pierwszej roboczej sesji zabrakło trójki nowych radnych

Bez Zawady. I jeszcze dwójki

Polityka
piątek, 30 listopada 2018, 11:57
Dostali mandaty. A mandaty zobowiązują. Czyżby państwo radni mieli jakieś ważniejsze sprawy od reprezentowania swoich wyborców?

Zobacz również

Po poprzednich władzach powiatu została pusta kasa. Niezbędny okazał się kredyt
Polityka
piątek, 30 listopada 2018, 14:42

Bieda została po PiS-ie

Rada Powiatu Zgorzeleckiego podjęła dziś decyzję o zaciągnięciu długoterminowego kredytu...
Czy w zgorzeleckim starostwie faktycznie zabrakło pieniędzy?
Polityka
czwartek, 29 listopada 2018, 12:56

Pusta kasa w starostwie?

Opublikowany na stronie internetowej starostwa komunikat z proponowanym porządkiem obrad...