NaStyku.pl

Inwestycje, plany na kolejne lata, o jeden pomnik przyrody mniej, "Medal Miasta Zgorzelec" dla Ryszarda Kosińskiego

Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się XLIV sesja Rady Miasta Zgorzelec.
XLIV sesja Rady Miasta Zgorzelec
XLIV sesja Rady Miasta Zgorzelec

Poruszono na niej m.in. temat realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Miasto jest w tracie wykonywania 5 takich inwestycji:

Następnie burmistrz Rafał Gronicz omówił główne cele, jakie będą towarzyszyć miastu przez najbliższe lata. Przyznał także, że przy realizacji inwestycji kluczowe będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych. Poniżej przedstawiamy omawiane projekty.

"Bajpasy" na Rondzie Solidarności

Magistrat zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z koncepcją budowy tzw. "bajpasów" przy Rondzie Solidarności w Zgorzelcu. Szybkoskręty poprawiłyby w tym miejscu płynność ruchu. Miasto zadeklarowało, że jest w stanie ponieść część kosztów realizacji inwestycji. Mimo to, zarządca ronda odmówił, tłumacząc się brakiem pieniędzy. W tej sytuacji miasto rozważa opcję samodzielnego przebudowania ronda. Wstępnie koszty oszacowano na kwotę 1 mln zł. W planach jest budowa dwóch prawoskrętów: z kierunku Bolesławca do centrum miasta i z kierunku Jeleniej Góry w kierunku Bolesławca. 

Chodniki przy ul. Bolesławieckiej i Słowiańskiej

Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych miasto planuje budowę jednostronnych chodników wzdłuż ul. Bolesławieckiej i ul. Słowiańskiej na odcinku od ul. Boh. II AWP do cmentarza komunalnego.

Monitoring miasta

To zadanie zostałoby zrealizowane wyłącznie ze środków budżetowych miasta. W planach jest montaż 62 nowoczesnych kamer do obserwacji ulic i parków. Monitoring jest wygodnym narzędziem dostarczającym informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w mieście.

Zagospodarowanie terenów wokół Miejskiego Domu Kultury

Inwestycja prowadzona w ramach zadania "Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu – II etap" obejmuje:

  • przebudowę konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych i chodnika przy ul. Partyzantów;
  • przebudowę drogi i oświetlenia oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności;
  • przebudowę drogi i oświetlenia ul. Parkowej, w tym utwardzenie ścieżek parkowych, uporządkowanie zieleni, budowę oświetlenia i odwodnienie ścian fundamentalnych budynku domu kultury.

Łączny koszt robót budowlanych wynosi 3 581 831,64 zł. Magistrat stara się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 2019 r.

Budowa pumptracków

Pumptrack to specjalnie przygotowany niewielki tor do jazdy na rowerze o kształcie zamkniętej pętli, z delikatnymi muldami i wyprofilowanymi zakrętami, umożliwiającymi jazdę bez konieczności pedałowania. Jazda na rowerze wyrabia refleks, kondycję oraz pomaga doskonalić zmysł równowagi. W ramach inwestycji powstałby trzy rodzaje torów rowerowych: flow track dla zaawansowanych, easy track dla średniozaawansowanych i mini track dla dzieci. W planach jest także oświetlenie torów ledowymi reflektorami kierunkowymi, a ich otoczenie lampami parkowymi. Łączny koszt robót wynosi 309 120,96 zł. Przewidywane rozpoczęcie inwestycji to pierwszy kwartał 2018 r.

Modernizacja Parku Nadnyskiego

Będzie to kontynuacja prac modernizacyjnych obejmująca drugą część zmodernizowanego w 2013 r. zabytkowego Parku Nadnyskiego (obszar od łącznika z ul. Parkową do mostu kolejowego). Projekt przewiduje m.in. budowę ścieżek pieszo-rowerowych i pieszych, sceny plenerowej oraz tarasu widokowego, wiat piknikowych i oświetlenia, a także oczyszczenie ścian skalnych z odpadów, porostów oraz drzew zagrażających stabilności skarp i renowacje muru oporowego wzdłuż brzegu rzeki. Łączny koszt inwestycji jest równy kwocie 2 591 586, 45 zł. Przewidywane rozpoczęcie inwestycji to drugi kwartał przyszłego roku.

Rewitalizacja Śródmieścia

Miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Złożony wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. III etap rewitalizacji śródmieścia Zgorzelca, tym razem obejmujący ul. Boh. Getta, która po przebudowie ma przyciągać funkcjonalną, estetyczną i przyjazną przestrzenią, przyjmując rolę miejsca spotkań, centrum życia społecznego, a zarazem centrum usługowo-gastronomiczno-handlowego. W planach jest także wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Boh. Getta, Okrzei, Daszyńskiego i Staszica. Łączny koszt robót budowlanych to 11 748 887,21 zł. Przewidywane rozpoczęcie inwestycji to trzeci kwartał 2018 r.

Przebudowa ul. Kościuszki

Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku od ul. Daszyńskiego do ronda im. Jana Grucy, budowę zatok parkingowych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Zadanie to pochłonie 2 875 952,5 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to 2019 r. Miasto ubiega się o dofinansowanie.

Przebudowa ul. Orzeszkowej

Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę zatok postojowych i autobusowych, modernizację oświetlenia drogowego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Łączny koszt robót szacuje się na kwotę 2 918 265,26 zł. Do końca roku mają zostać zatwierdzone i ogłoszone przez wojewodę listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Jeśli uda się pozyskać środki, to przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji przypadnie na drugi kwartał przyszłego roku.

Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda

Ze względu na brak programów unijnych na zagospodarowanie terenów zielonych, miasto zaczęło realizować tą inwestycję ze środków własnych. W tym roku rozebrano pozostałości zabudowań na jednej z wysp. W przyszłym roku przewiduje się realizację kolejnych zadań. Łączna kwota realizacji projektu wynosi 16 386 154,96 zł. Niestety ze względu na tak duże koszty, miasto nie jest w stanie zrealizować wszystkich założeń projektu samodzielnie. Urzędnicy cały czas monitorują dostępne programy finansowania. 

 

Więcej informacji dotyczacych obrad można przeczytać na następnej stronie. 

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak

Robert Starzyński wygrał w sądzie w trybie wyborczym proces z Urszulą Ciupak

Polityka
poniedziałek, 15 października 2018, 11:51
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zakazał Urszuli Ciupak rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. Proces w trybie wyborczym przeciwko niej wytoczył obecny Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński.

Zobacz również

Odpowiedź przewodniczącego Dudy na swoje pismo starosta Urszula Ciupak zapamięta pewnie na długo...
Polityka
piątek, 05 października 2018, 01:06

Dudą po łapkach

Piotruś nie był dzisiaj w szkole, Antek zrobił dziurę w...