NaStyku.pl

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Zgorzelca

18 czerwca 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyły się ostatnie przed wakacyjną przerwą obrady Rady Miasta Zgorzelec. Sesja ważna, bo absolutoryjna. Poza tym radni po raz pierwszy głosowali nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Zgorzelec - zdjęcie nr 24
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Zgorzelec - zdjęcie nr 24

Raport o stanie miasta Zgorzelec za rok 2018

Opracowanie raportu na temat stanu miasta, gminy, powiatu czy województwa to nowy obowiązek samorządów. Zgodnie z nowymi przepisami absolutoryjną procedurę poprzedza rozpatrzenie tej informacji, dyskusja oraz głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza.

Podczas wtorkowej sesji radni dosyć długo dyskutowali nad raportem o stanie miasta. Dokument ten zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta. Najwięcej uwag do przedstawionej informacji miała radna Agnieszka Skonieczka, na które uzyskała część odpowiedzi od radnych. Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo.

Ostatecznie radni podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi. Za opowiedziało się 14 radnych, 6 było przeciw.

Absolutorium dla burmistrza

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna rady miasta, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W głosowaniu za opowiedziało się 13 radnych, 5 było przeciw.

Trochę liczb

Wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło 127 372 599,96 zł.

Źródła dochodów:

 • udział w podatku dochodowym - 37 881 075,33 zł
 • dochody z podatków i opłat - 25 405 232,06 zł
 • dotacje - 26 547 827,29 zł
 • subwencja ogólna z budżetu państwa - 20 363 541,00 zł
 • środki na programy, projekty z różnych źródeł - 11 726 093,80 zł
 • dochody z mienia komunalnego - 2 445 103,57 zł
 • dochody od jednostek budżetowych - 3 003 726,91 zł 

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło 132 451 761,78 zł

Wydatki ogółem:

 • oświata i wychowanie - 40 791 893,20 zł
 • wspieranie rodziny - 18 278 935,53 zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 666 853,50 zł
 • kultura i sport - 11 993 954,55 zł
 • administracja publiczna - 11 885 161,14 zł
 • drogi gminne , drogi publiczne i transport - 17 937 705,86 zł
 • pomoc społeczna i polityka społeczna - 6 404 520,43 zł
 • inne - 3 033 603,39 zł
 • ochrona zdrowia - 1 163 225,88 zł
 • gospodarka mieszkaniowa - 922 488,36 zł
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - 373 419,94 zł                          

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:                                                  

wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne za 2018 rok wyniosło 28 255 035,52 zł w tym:                           

 • zadania modernizacyjno – inwestycyjne             - 27 611 601,51 zł                            
 • zakupy inwestycyjne - 109 650,56 zł
Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Zobacz również