NaStyku.pl

Budżet Gminy Sulików na 2022 rok uchwalony

Rada Gminy Sulików na sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Sulików na rok 2022. W przyjętej uchwale budżetowej dochody zostały zaplanowane w wysokości 26 614 873,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 27 821 153,00 zł.
Rada Gminy Sulików / fot. UG Sulików
Rada Gminy Sulików / fot. UG Sulików
Największy udział po stronie dochodów stanowią dochody własne są to m.in. udziały w podatkach dochodowych oraz podatki i opłaty lokalne. Na drugiej pozycji w dochodach znajduje się subwencja ogólna i w dalszej kolejności dotacje celowe. Wśród zaplanowanych w budżecie wydatków najwięcej pochłoną zadania związane z Oświatą i wychowaniem tj. ponad 9,2 mln zł. Na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydane będzie ponad 4,1 mln zł, na zadania związane z Rodziną zaplanowano ponad 3,8 mln zł, a na Pomoc społeczną - blisko 2,1 mln zł.
 
Na zadania inwestycyjne w 2022 roku zaplanowano kwotę ponad 2,5 mln zł, większość z nich zrealizowana zostanie przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Jednymi z najważniejszych są:
  • budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie,
  • budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej.
 
Budżet na rok 2022 zakłada także:
  • budowę infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (m.in. instalacje fotowoltaiczne) na obiektach publicznych Gminy Sulików (budynkach Urzędu Gminy w Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Sulikowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych, Wrociszowie Górnym i Mikułowej),
  • przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sulikowie (odcinek drogi łączącej Sulików i Wrociszów Dolny),
  • wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 8 Maja w Sulikowie,
  • modernizację SP w Biernej (wykonanie elewacji budynku),
  • utworzenie w SP Sulików i SP Bierna Laboratoriów Przyszłości (zakup wyposażenia technicznego potrzebnego m.in. w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych),
  • realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (m.in. zakup zestawów komputerowych na potrzeby bieżącej działalności Gminy Sulików),
  • wymianę ogrodzenia przy budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie,
  • wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg wewnętrznych w: Małej Wsi Dolnej, Miedzianej, Radzimowie Górnym, Radzimowie Dolnym, Sulikowie, Wilce Bory, Wrociszowie Dolnym i Skrzydlicach.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

fot. Redakcja

Zgorzelec: Biuro paszportowe jeszcze w tym roku

Polityka
poniedziałek, 04 marca 2024, 09:04
Jeszcze w tym roku w Zgorzelcu ma zostać otwarte biuro paszportowe. To wynik wspólnych ustaleń pomiędzy Miastem Zgorzelec, Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu i Wojewodą Dolnośląskim.

Zobacz również