NaStyku.pl

Dolny Śląsk - rekordowy budżet województwa na 2022 rok

Ponad 1,7 miliarda złotych to rekordowa wysokość nowego budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2022 rok. Najwięcej pieniędzy zarezerwowano na transport i ochronę zdrowia. W przyszłym roku województwo nie planuje brać kredytu.
Dolny Śląsk - rekordowy budżet województwa na 2022 rok
Dolny Śląsk - rekordowy budżet województwa na 2022 rok

Prezentowany dziś budżet to odpowiedź na wyzwania, jakie postawiły przed nami ostatnie miesiące. W trakcie pandemii mocno wspieraliśmy przedsiębiorców, a zorganizowany przez nas Dolnośląski Pakiet Gospodarczy pomógł uratować wiele miejsc pracy. Jako region o wysokiej dynamice rozwoju nie rezygnujemy z inwestycji i planów. Rok 2022 to kontynuacja naszych flagowych projektów, jak wschodnia obwodnica Wrocławia, Nowy Szpital Onkologiczny, czy Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach. Nie zwalniamy tempa tym bardziej, że przed nami nowy okres programowania funduszy unijnych i wynegocjowana przez nas rekordowa kwota wsparcia, która zasili Dolny Śląsk - wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji ponad 1,7 mld złotych. W budżecie największe wydatki przeznaczone będą się na  m.in. na transport, ochronę zdrowia, kulturę, wsparcie rozwoju regionalnego oraz edukację i naukę. Przyszłoroczne dochody województwa będą o 469 mln zł większe niż w tym roku. Wynika to m.in. z faktu pozyskania przez samorząd dotacji na łączną sumę 329 mln zł. Sfinansowane zostaną dzięki nim niektóre ważne projekty, m.in.: Nowy Szpital Onkologiczny, staże podyplomowe dla lekarzy i dentystów, czy opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu w Oławie.

Planujemy budżet z deficytem wysokości 49 mln zł przy zabezpieczeniu środków z budżetu Województwa na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 112 mln zł. To świadczy o mocno prorozwojowym, czyli inwestycyjnym charakterze budżetu – dodaje Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego.

W przyszłym roku Dolny Śląsk planuje wyższe o 474 mln zł wydatki ogółem w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2021. O 280 mln zł wzrosną także tzw. wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne i kolejny rok z rzędu nasz region nie będzie wpłacał do budżetu państwa tzw. „janosikowego”. W porównaniu do tego roku wzrośnie także wpływ z subwencji ogólnej, czyli wsparcia dla Dolnego Śląska z budżetu państwa. Nasz region otrzyma z tego tytułu przeszło 183 mln złotych.

W przyszłym roku na zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych zaplanowana została kwota 468 mln zł i jest ona wyższa od kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej na rok 2021 o 50 mln zł. Objęcie budżetem na rok 2022 powyższych zadań umożliwi ubieganie się o środki zagraniczne w wysokości niemal 303 mln zł w ramach 16 programów. Kwota 164,5 mln zł stanowi wkład krajowy na realizację tych zadań, w tym 112 mln zł z budżetu Województwa.

W ostatnich latach Województwo podejmowało intensywne działania zmniejszające zadłużenie, aby przygotować się do absorpcji środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W efekcie poziom zadłużenia został zredukowany z przeszło 776 mln zł w roku 2014 do 411 mln zł w roku ubiegłym. Także z tych powodów Województwo nie planuje w przyszłym roku zaciągać kredytu. Najwyższy wzrost wydatków w 2022 roku w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2021 przewidziano na transport i ochronę zdrowia.

Transport

Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 917,7 mln złotych. To o blisko 194 mln więcej niż w roku 2020. Najważniejsze zadania to przede wszystkim rewitalizacja linii kolejowych, na którą przeznaczono przeszło 358 mln zł. To projekt wieloletni, w ramach którego przeprowadzone zostaną: rewitalizacja linii kolejowej nr 345 i 308 na odcinku Mysłakowice -  Kowary - Kamienna Góra; rewitalizacja linii kolejowej nr 372 na odcinku  Bojanowo - Góra Śląska; elektryfikacja i zabudowa mijanki kolejowej wraz z zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica oraz rewitalizacja linii kolejowej Srebrna Góra – Bielawa.

Celem tych projektów jest rewitalizacja linii kolejowych z kompleksową wymianą nawierzchni wraz z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz odtworzenie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Zmodernizowane zostaną także drogi wojewódzkie, a przeznaczone na ten cel na najbliższe lata 160 mln zł pozwoli m.in.: przebudować drogi wojewódzkie nr 324 na odcinku Niechlów – Załęcze oraz nr 340 na odcinku Ścinawa – Oleśnica. W ramach realizacji Trasy Sudeckiej ruszy budowa kolejnego etapu obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

Transport, jak co roku, stanowi największą część naszego budżetu. Cały czas dążymy do ułatwienia komunikacji transportowej w naszym regionie. Konsekwentnie będziemy rewitalizować przejęte już przez Województwo Dolnośląskie linie kolejowe m.in. odcinki Duninów-Chocianów, Chojnów-Rokitki czy też Gryfów Śląski-Mirsk-Świeradów-Zdrój. Na przyszły rok przeznaczymy też pieniądze na wyczekiwaną inwestycję, jaką będzie rewitalizacja układu torowego w obrębie stacji Wrocław Świebodzki. Czeka nas także dużo realizacji z zakresu infrastruktury drogowej. W planach mamy m.in. kontynuację projektu Trasy Sudeckiej, Wschodniej Obwodnicy Wrocławia czy budowę Obwodnicy Krzeczyna Wielkiego – wylicza Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa DolnośląskiegoWierzę, że budżet ten pozwoli na nieprzerwany rozwój bazy sportowej, turystycznej, a także na poszerzenie naszej mapy kolejowej i rozwój infrastruktury na Dolnym Śląsku – dodaje.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w 2022 roku przeznaczone zostanie ponad 277,9 milionów złotych To o 207,5 mln zł więcej niż w roku poprzedzającym. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pozwolą one przeprowadzić wiele projektów poprawiających m.in. jakość usług świadczonych w zakresie ginekologii, położnictwa czy leczenia psychiatrycznego.

Dodatkowo przeprowadzone zostaną inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa budynku nowych oddziałów pediatrycznych w wałbrzyskim Szpitalu im. A. Sokołowskiego (7 mln zł), rozbudowa pawilonu zakaźnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (9 mln zł), przebudowa bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (7,5 mln zł) czy przebudowa i adaptacja Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na potrzeby utworzenia transgranicznego centrum kompleksowej rehabilitacji pocovidowej (7,5 mln zł).

Dodatkowo większe wsparcie w ramach programu stypendialnego otrzymają studenci kształcący się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne, a ponad 17 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w Sanatoriach.

W ramach umowy wieloletniej będziemy wspierać budowę Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. W zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością realizować będziemy opiekę wytchnieniową i usługi asystenckie. Przygotowani jesteśmy do wsparcia finansowego utworzenia na Dolnym Śląsku kolejnych Zakładów Aktywności Zawodowej. W zakresie wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego realizować będziemy program Upright, szkolenia dla nauczycieli na temat wczesnego wykrywania problemów u dzieci i młodzieży. Będziemy kontynuować prace nad powstaniem centrów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży we Wrocławiu i Lubinie – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Kultura

W przyszłym roku wydatki na kulturę w regionie przekroczą 99,6 mln zł. Oprócz przeznaczenia części tej kwoty dla 16 instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem, przeprowadzone zostaną istotne inwestycje. Znajdą się wśród nich: modernizacja Teatru Kameralnego we Wrocławiu (12,6 mln zł), modernizacja sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu (20,4 mln zł) czy rewitalizacja przestrzeni zabytkowego młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju (6,1 mln zł)

Rok 2022 to czas długo wyczekiwanych podwyżek dla pracowników instytucji kultury. Do tego ponad 6 mln złotych przeznaczymy na ochronę dolnośląskich zabytków. Jak co roku zamierzamy także wspierać stypendiami artystycznymi twórców, a także przyznać nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Rozwój regionalny

Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 97,3 miliony złotych. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarzadzanie rozwojem regionalnym. Wśród wielu projektów realizowanych w tym zakresie warto wymienić dalsze rozwijanie Geoportalu – powszechnie dostępnej bazy wiedzy, a także projekt Going Global, czyli dolnośląską dyplomację gospodarczą, dzięki której przy wsparciu samorządu województwa przedsiębiorcy z naszego regionu będą mieli okazję uczestniczyć w wielu międzynarodowych wydarzeniach targowych oraz nawiązywać kontakty handlowe i zdobywać nowe rynki zbytu dla swoich produktów. W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 3 mln złotych umożliwi realizację projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa w mniejszych miejscowościach. Powstaną dzięki niemu m.in. chodniki, zatoczki autobusowe czy oświetlenie przy drogach.

Stały i równomierny rozwój Dolnego Śląska jest dla nas bardzo ważny. Budżet zaplanowany na 2022 rok zakłada ambitne cele, związane również z programowaniem środków przyszłej perspektywy unijnej. Oczywiście nie zrezygnowaliśmy z tak ważnych dla mieszkańców programów, jak Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej czy środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Edukacja i nauka

Na edukację, naukę zaplanowano niemal 94,4 miliona złotych. Wśród najistotniejszych programów warto wymienić warty 6,7 mln zł dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym - Sprawny Uczeń, czy Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, który oprócz wsparcia finansowego zapewni możliwość uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach realizowanych przez partnerów, czyli uczelnie wyższe.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Rada Gminy Sulików / fot. UG Sulików

Budżet Gminy Sulików na 2022 rok uchwalony

Polityka
poniedziałek, 10 stycznia 2022, 08:46
Rada Gminy Sulików na sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Sulików na rok 2022. W przyjętej uchwale budżetowej dochody zostały zaplanowane w wysokości 26 614 873,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 27 821 153,00 zł.

Zobacz również

Michał Jaros / fot. PO
Polityka
poniedziałek, 29 listopada 2021, 08:10

Działania PO w sprawie Turowa

Temat konfliktu wokół Turowa niestety wciąż pozostaje aktualny. Bardzo niepokojące...