NaStyku.pl

Dyskusja na temat dróg w Gminie Sulików

Głównym tematem ostatniej sesji Rady Gminy Sulików był stan dróg na terenie gminy. W debacie wzięli udział radni, Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński oraz Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.
Radni Gminy Sulików na sesji 26 marca 2019 r. / materiały prasowe Gminy Sulików
Radni Gminy Sulików na sesji 26 marca 2019 r. / materiały prasowe Gminy Sulików

Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński w prezentacji multimedialnej przedstawił zrealizowane w ciągu ostatnich czterech lat inwestycje drogowe oraz zadania planowane do realizacji przez gminę w najbliższych latach.

W minionym czteroleciu łącznie przebudowano 22 drogi gminne i wewnętrzne. Największymi inwestycjami drogowymi była przebudowa drogi gminnej do Ksawerowa oraz z Wrociszowa Dolnego do Wilki. W tym roku przy udziale środków zewnętrznych przebudowane zostaną dwie drogi o nawierzchni szutrowej w Studniskach Dolnych i odcinek drogi w Wilce. Dzięki staraniom Gminy Sulików pierwsza inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych. Z kolei droga w Wilce na odcinku 500 m przebudowana zostanie w ramach projektu realizowanego wspólnie z trzema partnerami - Miastem Zawidów, Gminą Zgorzelec oraz Gminą Černousy. Mowa o projekcie "Witka-Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego". Gmina Sulików planuje w ramach projektu utworzyć docelowo szlak rowerowy na odcinku ok. 2,5 km.

Dodatkowo gmina będzie aplikować o kolejne środki zewnętrzne na przebudowę trzech dróg, na które w 2018 roku opracowana została dokumentacja projektowa - w Radzimowie Górnym, Małej Wsi Dolnej oraz na ul. Sportowej w Sulikowie.

Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński, Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Artur Bieliński, zastępca Wójta Gminy Sulików Elżbieta Piotrowska / fot. Gmina Sulików

Sesja była także okazją do omówienia stanu dróg powiatowych na terenie gminy Sulików, a także planowanych i realizowanych inwestycjach. Starosta Artur Bieliński poinformował, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu zgorzeleckiego w celu opracowania planu i harmonogramu modernizacji dróg powiatowych. Do modernizacji wytypowane zostaną drogi o strategicznym znaczeniu oraz dużym natężeniu ruchu. Starosta podkreślił, że zna stan techniczny wszystkich dróg, lecz ze względu na ograniczone środki finansowe oraz możliwości dofinansowania ze środków budżetu państwa, powiat musi skupić się na najpilniejszych potrzebach w tym zakresie. Dodał, że na chwilę obecną 200 km dróg powiatowych wymaga natychmiastowej modernizacji bądź przebudowy. Podkreślił również, że priorytetem inwestycyjnym są dla niego te odcinki dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików, które nie zostały dokończone. Wskazał drogę powiatową w Miedzianej od skrzyżowania przez wieś, drogę powiatową relacji Mała Wieś Górna w kierunku Radzimowa oraz drogę powiatową w Studniskach Górnych za wiaduktem. Zaznaczył, że chciałby aby w ciągu najbliższych lat udało się przebudować przedmiotowe odcinki dróg. Dodatkowo poinformował, że starostwo dysponuje opracowanym projektem na przebudowę mostu w Miedzianej, co pozwoli ubiegać się w najbliższym czasie o środki na ten cel.

Bogusław Świątek Przewodniczący Rady Gminy Sulików wstępnie zadeklarował, że ze względu na ograniczenia finansowe powiatu, radni zastanowią się nad współfinansowaniem planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Sulików. Oczywiście wszystko będzie zależało także od możliwości finansowych gminy oraz od wysokości partycypacji w kosztach inwestycji. Dobre praktyki pokazują, że tego typu współfinansowanie się sprawdza, wspólnie samorządom łatwiej jest udźwignąć wysokie koszty inwestycji drogowych.

 

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Zobacz również