NaStyku.pl

Eko Zgorzelec – dotacje m.in. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej!

Myślisz o instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii elektrycznej lub kolektorach słonecznych służących do podgrzania wody? Teraz dofinansowanie możesz otrzymać z miejskiego programu „Eko Zgorzelec”. Dotacje można łączyć. Złóż wnioski i zrób
UM Zgorzelec
UM Zgorzelec

Eko Zgorzelec to program miejski, na który składają się dotacje celowe z budżetu miasta i akcje społeczne, inicjowane przez zgorzelecki samorząd z myślą o poprawie jakości życia, ochronie środowiska i przyrody w mieście, czy edukacji. Zalety miejskiego wsparcia to maksymalnie uproszczona procedura.

Jak dużo pieniędzy i na co można otrzymać?

Gmina dofinansuje do 50%  wydatków poniesionych na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków mieszkalnych, przy czym maksymalna wysokość wsparcia to 5 tys. zł brutto dla osób indywidualnych 15 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wyłącznie niezbędne wydatki, czyli koszty: zakupu urządzeń i wyposażenia będącego niezbędnymi elementami składowymi instalacji wytwarzającej energię z OZE, zakup urządzeń i wyposażenia będącego niezbędnymi elementami składowymi służącymi magazynowaniu energii wytworzonej z OZE, roboty polegające na montażu ww. urządzeń i wyposażenia, niezbędne koszty związane z podłączeniem instalacji w budynku.

Kto i kiedy może złożyć wniosek

Nabór wniosków o gminne dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii rozpocznie się 25 kwietnia 2022 roku i potrwa do 25 czerwca 2022 roku. Warto się pospieszyć, bo wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Warunki jakie należy spełnić oraz zasady przyznawania dotacji określa regulamin, który jest załącznikiem do uchwały nr 387/2022 Rady Miasta Zgorzelca z 23 lutego 2022r. Wzór wniosku oraz regulamin udzielania dotacji znajduje się na stronie eko.zgorzelec.eu oraz w pokoju nr 314 ( III piętro) w urzędzie. Informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy urzędu pod numerem telefonu 75 77 59 900 wew. 0163.

Co jeszcze w programie Eko Zgorzelec?

Kolejnym lokalnym programem będzie „Bank drzew”. W ramach programu będą przekazywane mieszkańcom następujące gatunki drzew: lipa drobnolistna, surmia, głóg pośredni, klon zwyczajny, śliwa wiśniowa oraz krzewów: dereń biały, berberys pospolity,  ligustr pospolity, trzmielina pospolita, kalina koralowa. Na jedną nieruchomość mogą być przekazane sadzonki w liczbie do 2 sztuk sadzonek drzew i do 5 sztuk sadzonek krzewów. W przypadku gdy wnioskodawca posiada kilka nieruchomości wniosek może być złożony w zakresie tylko jednej działki.

Informacja o naborze wniosków na stronie eko.zgorzelec.eu.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

fot. Redakcja

Zgorzelec: Biuro paszportowe jeszcze w tym roku

Polityka
poniedziałek, 04 marca 2024, 09:04
Jeszcze w tym roku w Zgorzelcu ma zostać otwarte biuro paszportowe. To wynik wspólnych ustaleń pomiędzy Miastem Zgorzelec, Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu i Wojewodą Dolnośląskim.

Zobacz również