NaStyku.pl

I Sesja Rady Gminy Zgorzelec

19 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec odbyła się I Sesja Rady Gminy Zgorzelec, w VIII kadencji na lata 2018-2023. Sesję zwołał komisarz wyborczy w Jeleniej Górze Michał Chudzik.
I sesja Rady Gminy Zgorzelec / fot. Urząd Gminy Zgorzelec
I sesja Rady Gminy Zgorzelec / fot. Urząd Gminy Zgorzelec

Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego, które wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Wioletta Jasiul, po czym złożyli ślubowanie. Następnie Piotr Machaj odebrał zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Zgorzelec na kolejną kadencję i złożył ślubowanie.

Na początek radny-senior Józef Dziurman, który otworzył obrady, poinformował o powołaniu Komisji Skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Radni o wyborze przewodniczącego zadecydowali w głosowaniu tajnym. Na przewodniczącą została wybrana Anna Rakoczy. Następnie wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Grzegorza Miłoszewicza i Remigiusza Brzęka.

Kolejnym punktem obrad było powołanie czterech stałych komisji oraz ustalenie ich składu osobowego, przedmiotu działania, przewodniczących i zastępców.

KOMISJA REWIZYJNA:

Halina Szeremeta - przewodnicząca
Jan Swacha - wiceprzewodniczący
Józef Ściebura
Arkadiusz Furmaniak

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

Arkadiusz Furmaniak - przewodniczący
Józef Ściebura - wiceprzewodniczący
Remigiusz Brzęk
Marcin Dziurman
Krzysztof Horodecki
Joanna Krawczak
Przemysław Moczkodan
Jan Swacha
Jadwiga Traczyk

Przedmiotem działania komisji jest: opiniowanie projektu budżetu oraz wydawanie opinii dotyczących finansów publicznych w zakresie unormowanym ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, drogi gminne, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalny transport zbiorowy, gminne budownictwo mieszkaniowe, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zgorzelec oraz kwalifikowanie osób do wynajmu lokali mieszkalnych. 

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH:

Joanna Krawczak - przewodnicząca
Karolina Słomka-Majkut  - wiceprzewodnicząca
Józef Dziurman
Piotr Kuśta
Grzegorz Miłoszewicz
Halina Szeremeta

Przedmiotem działania komisji są sprawy edukacji publicznej, w tym szkoły podstawowe i gimnazja, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, promocji gminy, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi, polityki prorodzinnej.

KOMISJA WNIOSKÓW, SKARG I PETYCJI:

Marcin Dziurman - przewodniczący
Józef Dziurman  - wiceprzewodniczący
Jan Swacha
Grzegorz Miłoszewicz

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Octavian Ursu i Rafał Gronicz / fot. CDU-Stadtverband Görlitz

Przyszła współpraca Görlitz i Zgorzelca

Polityka
czwartek, 07 lutego 2019, 13:32
O tym jak zatrzymać i przyciągnąć młodych ludzi do Europamiasta Görlitz/Zgorzelec rozmawiali w poniedziałek (04.02.) Rafał Gronicz, burmistrz Zgorzelca i Octavian Ursu (CDU), kandydat na nadburmistrza Görlitz oraz poseł Landtagu Saksonii.

Zobacz również