NaStyku.pl

Słowo Wójta: Tworzymy nową strategię rozwoju gminy

Samorząd terytorialny jest żywą i istotną częścią sprawnego państwa.
Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj / fot. UG Zgorzelec
Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj / fot. UG Zgorzelec

To tu władza lokalna (samorządowa) styka się bezpośrednio z bieżącymi problemami społecznymi i z tymi, które w przyszłości przyjdzie rozwiązywać czy to na polu ogólnopaństwowym, czy na poziomie gminy. Tutaj też widać wyraźnie, na ile poważnie w swych działaniach traktujemy potrzebę zaspakajania oczekiwań społecznych i przygotowania się do ich realizacji. Jednym z podstawowych etapów tego procesu jest opracowanie dobrze przemyślanej strategii rozwoju. Pod pojęciem strategii rozwoju gminy należy rozumieć perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań.

W roku 2020 kończy się realizacja strategii opracowanej na lata 2011-2020. Obecnie trwają w gminie prace nad podsumowaniem jej realizacji, których wyniki zostaną Państwu przedstawione na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy. Już teraz mogę spokojnie powiedzieć, że mimo iż od przyjęcia tego dokumentu minęło zaledwie 10 lat, to zrealizowano o wiele więcej zadań niż zaplanowano, ponieważ zmieniały się w minionym okresie priorytety, kierunki rozwoju i oczekiwania mieszkańców. Zatem przy realizacji zadań strategicznych nie mogliśmy zapominać o zmieniającym się stylu życia i realizacji bieżących oczekiwań. Część zadań zdezaktualizowała się. Nastąpiły zmiany demograficzne, zmieniała się sytuacja na rynku pracy, w systemie pomocy społecznej, oświacie, opiece zdrowotnej. Zmieniało się również otoczenie, sfera życia politycznego i gospodarczego. Władze centralne wprowadzały nowe reformy i zasady funkcjonowania instytucji i zmieniły się przepisy w tym zakresie. Zatem niezbędne jest opracowanie nowej, zaktualizowanej strategii dającej możliwość przygotowania się do czekającej nas przyszłości.

Dlatego zleciłem rozpoczęcie prac nad realizacją strategia na lata 2020 – 2030. Już wiemy, że nowa strategia musi być zgodna z powstającą strategią powiatu, aktualizowaną strategią województwa i kierunkami rozwoju lokalnego nakreślonymi porozumieniami o dofinansowaniu z Unią Europejską. Musi także wychodzić naprzeciw pojawiającym się problemom w naszym regionie, w tym niepewnej sytuacji kluczowych przedsiębiorstw – kopalni i elektrowni TURÓW. Należy w sposób kompleksowy pomyśleć o problemach transformacji naszego regionu. Przygotować się do nowej rzeczywistości, która wymaga wielu środków, odpowiedzialnego działania i konkretnego wsparcia władz centralnych.

Całość możliwa będzie dzięki skoordynowanej pracy kierownictwa gminy, jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz instytucji, radnych, przedsiębiorców i lokalnych liderów. Tylko dobrze przemyślana, przedyskutowana i oparta na realiach strategia będzie pomocna w określeniu strategicznych i perspektywicznych zadań. Dlatego niezbędny jest aktywny udział mieszkańców i osób znających problematykę życia gminy. Odbędą się społeczne debaty na temat przyszłości gminy do których zaproszę liderów i specjalistów, przedsiębiorców i absolwentów szkół, przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, organizacji pozarządowych, instytucji dbających o bezpieczeństwo, ekologię, oświatę, kulturę, turystykę, sport i pomoc społeczną itp. Znajdzie się miejsce dla każdego, kto będzie chciał się włączyć do działania. Forma może być różna: list do redakcji naszych nowin, wniosek zgłaszany do radnego, sołtysa, dyrektora jednostki organizacyjnej gminy, czy złożony do urzędu w formie pisemnej bądź elektronicznej. Gwarantuję, że każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpatrzony.

Strategia będzie, dzięki takim działaniom naszym wspólnym dokumentem z jednej strony, a z drugiej będzie dokumentem umożliwiającym staranie się o środki na realizację wielu zadań, zaakceptowanych przez województwo i zgodnych z kierunkami rozwoju Dolnego Śląska. Taki sposób opracowania dokumentu ma istotny wpływ na jego jakość, jak i na powodzenie realizacji, której sprzyja akceptacja założeń programu przez podmioty, do których jest on adresowany. Tworzenie strategii rozwoju z udziałem lokalnej społeczności wpływa na jej zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju gminy, a tym samym na skuteczność realizacji strategii oraz wnosi wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Strategia jest tworzona nie dla mnie, nie dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla mieszkańców.

Ogrom pracy, jaką należy wykonać wymaga czasu, dlatego strategia pewnie pojawi się w wersji ostatecznej dopiero w trzecim kwartale 2021 r. To jest dobry czas pozwalający na odpowiednie przygotowanie się do jej realizacji. Decyzję o opracowaniu nowej strategii podjąłem w głębokim przeświadczeniu o potrzebie określenia wizji rozwoju, niezbędnej do efektywnego zarządzania, racjonalnego gospodarowania oraz zabiegania o zewnętrzne źródła wspierające kolejne etapy rozwoju naszej gminy, Gminy Zgorzelec.

 

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Rejestracja w BDO ma wiele korzyści.

Co to jest BDO i dlaczego warto się zarejestrować?

Polityka
środa, 29 listopada 2023, 09:03
BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, to system rejestracji podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami.

Zobacz również