NaStyku.pl

Zgorzelec: Wystartował Budżet Obywatelski 2024!

Wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Zgorzelca! Wysokość budżetu partycypacyjnego na rok 2024 wynosi łącznie 350 tysięcy zł.
fot. Miasto Zgorzelec
fot. Miasto Zgorzelec

Zgłoszone przez mieszkańców projekty, propozycje, pomysły będziemy realizować w 2024 r. Jedni czekają na nowe place zabaw, innym marzą się ciekawe zajęcia, a jeszcze inni zadbaliby o żyjące w mieście zwierzęta, zorganizowali sąsiedzkie spotkania, czy urządzili jakieś miejsce. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu każdy może wybierać to co mu najbardziej bliskie!

Czego nie zmieniliśmy?

Budżet obywatelski w Mieście Zgorzelec w 2024 roku wynosi 350.000 złotych brutto.

Co uległo zmianie?

Zmieniliśmy podział pul kwotowych. Od tej edycji BO nie ma już podziału na Budżet Młodych, Budżet Dojrzałych i Budżet Doświadczonych. Edycja 2024 to PROJEKT Inwestycyjny (twardy) oraz PROJEKT Społeczny (miękki).

Obecnie ogólna pula środków finansowych zostanie rozdysponowana według następujących zasad:

 • Pula kwotowa w wysokości 200.000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) na projekty inwestycyjne (tzw. twarde) przy założeniu, że maksymalna wartość jednostkowa projektu nie przekroczy wartości 200.000 zł brutto – do wyczerpania puli;
 • Pula kwotowa w wysokości 150.000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na projekty społeczne (tzw. miękkie) przy założeniu, że maksymalna wartość jednostkowa projektu nie przekroczy wartości 50.000 zł brutto – do wyczerpania puli.

W przypadku, gdy szacowane kwoty projektów danej puli nie wyczerpią jej środków będzie istniała możliwość przesunięcia pozostałych środków finansowych do drugiej puli.

Jakie projekty można składać do poszczególnych kategorii?

Pod pojęciem projekty inwestycyjne (twarde) należy rozumieć projekty związane z usługami i zakupami prowadzącymi do wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów.

Pod pojęciem projekty społeczne (miękkie) należy rozumieć projekty nieinwestycyjne tj. usługi i zakupy związane z organizacją wydarzeń (cyklem wydarzeń, części wydarzeń) oraz przedsięwzięć o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, prozdrowotnym itp.

Zgłaszane projekty muszą:

 • dotyczyć wydatków na realizację zadań, które gmina może ponosić zgodnie z obowiązującymi przepisami (zadania własne),
 • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym,
 • być zlokalizowane na terenach, do których Miasto Zgorzelec posiada tytuł prawny, a tereny te są zarazem ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Zgłaszane projekty nie mogą:

 • przekraczać kwoty 200.000 zł brutto w przypadku projektów inwestycyjnych (twardych),
 • przekraczać kwoty 50.000 zł brutto w przypadku projektów społecznych (miękkich),
 • przekraczać kwoty 10.000 zł brutto w przypadku kwoty rocznego utrzymania po realizacji,
 • ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej
  i telekomunikacyjnej oraz generować dodatkowych kosztów związanych z tymi sieciami.

Harmonogram działań:

 • do 31 lipca czekamy na pomysły i projekty, które zrealizowane będą w 2024 roku
 • do 1 września weryfikujemy, czy zgłoszone propozycje są zgodne z regulaminem
 • od 15 września publikujemy ostateczną listę zadań, na które będzie można głosować
 • od 25 września rozpoczyna się głosowanie – na głosy będziemy czekać do 2 października
 • 3 października ogłosimy wyniki głosowania

Jak wygląda zgłaszanie projektów do BO 2024 w porównaniu z poprzednimi edycjami?

Propozycje zadań może zgłosić:
a) każdy mieszkaniec Miasta Zgorzelec, który w dniu składania wniosku ukończył 13 lat – i tutaj nowość – w przypadku składania wniosku przez osobę poniżej 18 roku życia konieczne jest dołączenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego dziecka,
b) zarejestrowana organizacja pozarządowa prowadząca działalność terenie miasta Zgorzelec.

Cały proces zgłaszania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego odbędzie się wyłącznie za pomocą strony internetowej pod adresem bo.zgorzelec.eu, na której można uzyskać również podpowiedzi jak prawidłowo zgłosić projekt.

Na liście osób popierających projekt wystarczy tym razem zebrać co najmniej 10 podpisów mieszkańców.

Nie każdy zgłoszony projekt zostanie zakwalifikowany do etapu głosowania. Najpierw wszystkie wnioski zostaną poddane weryfikacji. Nadal dostępny jest  tryb odwoławczy. Mieszkańcy, których projekt zostanie odrzucony, będą mogli odwołać się od tej decyzji. Będzie na to pięć dni od dnia opublikowania listy zadań.

Co ważne, wprowadziliśmy nowość – w przypadku projektu społecznego (miękkiego) do zgłoszenia należy dołączyć zgodę administratora obiektu bądź miejsca, gdzie projekt ma być realizowany wraz z określeniem dostępności obiektu w zakładanym terminie wydarzenia oraz określeniem kosztów udostępnienia obiektu.

Zapraszamy do czynnego udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego! To wspaniała okazja, aby aktywnie zaangażować się w życie Miasta Zgorzelec i wpływać na jego rozwój. Pomysły i sugestie lokalnej społeczności przyczyniają się do tworzenia dla nas samych jeszcze lepszego miejsca do życia. Warto mieć decydujący wpływ na swoje otoczenie i zaproponować swoje pomysły!

Zgłoś swój projekt

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

fot. Redakcja

Zgorzelec: Biuro paszportowe jeszcze w tym roku

Polityka
poniedziałek, 04 marca 2024, 09:04
Jeszcze w tym roku w Zgorzelcu ma zostać otwarte biuro paszportowe. To wynik wspólnych ustaleń pomiędzy Miastem Zgorzelec, Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu i Wojewodą Dolnośląskim.

Zobacz również